Tractaments Addicció a la Cocaina

Què és la cocaïna?, Riscos per a la salut, Com deixar la cocaïna .

Què és la cocaïna?

addicció cocaina

És una substància estimulant del sistema nerviós central, un principi actiu que s'obté a partir de les fulles de coca, una planta originària d'algunes regions d'Amèrica del Sud. Segons el procés d'elaboració, hi ha dues formes de presentació: la primera és una pols blanca i cristal·lí conegut com cocaïna. Conté clorhidrat de cocaïna i es consumeix principalment inhalada. La segona forma de presentació és la base lliure o també coneguda com a crack, se sol consumir fumada i els efectes són més ràpids i intensos ja que passa més ràpid al cervell a través dels pulmons

Riscos per a la salut

El consum continuat de cocaïna produeix trastorns cardiovasculars (p. ex.: Infart de miocardi o hemorràgies cerebrals), dolor abdominal, nàusees, pèrdua de la gana, insomni, patologies respiratòries com irritació de la mucosa nasal o sinusitis, perforació de l'envà nasal, etc. El consum crònic d'aquesta substància pot provocar trastorns psíquics com idees paranoides i depressió, al·lucinacions, agressivitat, ansietat o depressió.

Com deixar la cocaïna:

Segons diuen els propis consumidors, la cocaïna és una substància que es desitja ràpidament en quantitats cada vegada més elevades, creant, d’aquesta manera, una severa dependència psicològica.
Es de vital importància posar-se en tractament des d'un model educatiu biopsicosocial, és a dir, tenint en compte els aspectes biològics, psicològics, socials i educatius de la persona, seguint un tractament integral.

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad