Tractaments Addicció a les Drogues Recreatives

Què són les drogues recreatives?, Riscos per a la salut, Com deixar les drogues recreatives?.

Què són les drogues recreatives?

addicció drogues recreatives

Les drogues recreatives, també anomenades drogues de disseny, són generalment psicoactives i/o estimulants que es consumeixen generalment en espais d’oci nocturn amb a intenció de crear o millorar la diversió o simplement mantenir-se més hores despert per així allargar la festa. Les més comuns són el MDMA, la Ketamina, el GBH i speed.

Riscos per a la salut

Són varis els riscos per a la salut de consumir aquestes substàncies, sobretot si tenim present l’edat del consumidor, normalment joves, l’espai on es consumeixen i la funció que realitzen.

Com deixar les drogues recreatives?

Si tenim en compte la funció, l'edat d'inici i l'espai on es consumeixen aquestes substàncies, és de vital importància la prevenció, així com la realització d'intervencions motivacionals perquè el pacient tingui les eines adequades per a la seva posterior utilització.
Cal tenir present que moltes d'aquestes substàncies són la via d'entrada a l'abús i dependència a l'alcohol, cocaïna i altres drogues.

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad