Tractaments Addicció Drogues

Concepte, Classificació, Efectes del seu consum.

Concepte de droga

addicció drogues

És tota substància que introduïda en un organisme viu per qualsevol via (inhalació, ingestió, intramuscular, endovenosa), és capaç d'actuar sobre el sistema nerviós central, provocant una alteració física i / o psicològica, l'experimentació de noves sensacions o la modificació de un estat psíquic, és a dir, capaç de canviar el comportament de la persona, i que té la capacitat de generar dependència i tolerància en els seus consumidors.

Perquè una droga sigui considerada com a tal ha de complir les següents condicions:

 • Ser substàncies que introduïdes en un organisme viu són capaços d'alterar o modificar una o diverses funcions psíquiques d'aquest (caràcter psicòtrop o psicoactiu).
 • Indueixen a les persones que les prenen a repetir la seva autoadministració pel plaer que generen.
 • El cessament en el seu consum pot donar lloc a un gran malestar somàtic o psíquic (dependència física o psicològica)
 • No tenen cap aplicació mèdica i si la tenen, poden utilitzar-se amb fins no terapèutics.

 

Classificació tenim en compte la perspectiva clínica i farmacològica

Depressores   Opi i derivats.
Hipnòtics, sedants i tranquil·lizants.
Alcohol, GHB
Estimulants   Coca /Cocaïna.
Cafeïna/Teïna.
Amfetamines y derivats.
Tabac
Psicodèliques   LSD.
Peiot/Mescalina.
Fongs al·lucinògens.
Compostos sintètics al·lucinògens.
Cànem y els seus derivats.

 

COCAÏNA: Què és? - Deshabituació - Efectes del seu consum - Riscos per a la salut

El tractament s’estructura en quatre etapes:

 • Què és?:

  És un principi actiu que s'obté a partir de les fulles de coca, una planta originària d'algunes regions d'Amèrica del Sud. És una substància estimulant del sistema nerviós central. Segons el procés d'elaboració, hi ha dues formes de presentació: la primera és una pols blanca i cristal·lina coneguda com cocaïna. Conté clorhidrat de cocaïna i es consumeix principalment esnifada. La segona forma de presentació és la base lliure o també coneguda com a crack, se sol consumir fumada i els efectes són més ràpids i intensos ja que passa més ràpid al cervell a través dels pulmons.

 • Efectes del seu consum:

  Com a substància estimulant, provoca inicialment eufòria i benestar, hiperactivitat, augment de la seguretat en si mateix, disminució de la fatiga i de la fam i insomni. També augmenta la pressió arterial i la freqüència cardíaca, es dilaten les pupil·les i augmenta la temperatura corporal.

 • Riscos per a la salut:

  El consum continuat produeix trastorns cardiovasculars (p. ex.: infart de miocardi o hemorràgies cerebrals), dolor abdominal, nàusees, pèrdua de la gana, insomni, patologies respiratòries com irritació de la mucosa nasal o sinusitis, perforació de l'envà nasal, etc. El consum crònic d'aquesta substància pot provocar trastorns psíquics com idees paranoides, al·lucinacions, agressivitat, ansietat o depressió.

 

AMFETAMINES

L'abandonament de la conducta addictiva requereix un canvi en la persona consumidora i aquest implica tot un procés que està determinat per una sèrie d'etapes. Les sis etapes que es donen en el procés de canvi de conducta segons Prochaska i Di Clemente són:

 • Què és?:

  Són substàncies sintètiques d'efecte estimulant. Es van introduir com a medicaments per tractar diferents malalties però, per la seva alta capacitat de generar dependència i dels seus efectes secundaris actualment únicament s'usen per al tractament de la narcolèpsia i el trastorn per dèficit d'atenció i, òbviament sota prescripció i control mèdic. En contextos d'oci es coneix com speed i es consumeix majoritàriament per via nasal.

 • Efectes del seu consum:

  Produeix, inicialment estats d'eufòria i excitació, increment de l'energia i disminució de la fam i la fatiga. El consum també provoca un augment del ritme cardíac i la pressió arterial, dilatació de les pupil·les, sequedat de boca, diarrea i febre. Quan aquests primers efectes passen s'experimenta una sensació de baixada amb fatiga, depressió, insomni o somnolència i ansietat entre altres efectes.

 • Riscos per a la salut:

  El consum prolongat d'aquesta substància pot causar una forta addicció i originar trastorns físics com complicacions de cor i circulació de la sang, problemes al fetge, pujades sobtades de la temperatura corporal, etc. De la mateixa manera, produeix efectes psicològics com ara canvis d'humor, paranoia, al·lucinacions, ansietat, etc.

MDMA

 • Què és?:

  Pertany a la família de les feniletilamines. El MDMA, també anomenat èxtasi, sovint es pot adquirir en forma de comprimit, encara que també es pot trobar en forma de pols o dins de càpsules.

 • Efectes del seu consum:

  Els efectes apareixen entre els 30 i 60 minuts. En general produeix sensació de força, facilita la comunicació, augment de la sociabilitat, empatia, eufòria, sensació d'autoestima augmentada, desig sexual augmentat, desinhibició, loquacitat, inquietud, intensificació de les sensacions emocionals, confusió i angoixa. A nivell físic produeix taquicàrdia, arítmia, hipertensió, sequedat de boca, sudoració, contracció de la mandíbula, tremolors, deshidratació i hipertèrmia (augment de la temperatura corporal o més conegut com cop de calor).

 • Riscos per a la salut:

  Un dels grans riscos d'aquesta substància és l'augment de temperatura corporal, el cop de calor. A més produeix arítmia, convulsions, insuficiència renal, rabdomiòlisi (necrosi muscular), coagulopatia, hemorràgies cerebrals, trombosi i infarts cerebrals, insuficiència hepàtica. La tolerància es desenvolupa ràpidament així que es tendeix a prendre dosis majors però aquestes comporten més efectes secundaris: tensió mandibular, ressaques, etc. A nivell psicològic produeix crisi d'ansietat, trastorns depressius i alteracions psicòtiques.

TABAC

 • Què és?:

  J

  untament amb l'alcohol és la substància addictiva que més es consumeix i que més problemes sanitaris genera. En el fum del tabac s'han identificat un gran nombre de substàncies molt tòxiques com la nicotina, el monòxid de carboni i quitrans. És una droga estimulant i no depressora com alguns mites afirmen. S'associa a una substància depressora causa de la relaxació que produeix en l'addicte fumar un cigarret, però aquest suposat relaxament és simplement l'alleujament de l'ansietat produïda pel "mono".

 • Efectes del seu consum:

  Produeix una disminució de la capacitat pulmonar, fatiga prematura, minva dels sentits del gust i l'olfacte, envelliment prematur de la pell de la cara, mal alè, color groguenc dels dits i dents, tos i expectoracions (especialment matutines). Psicològicament els efectes buscats són la relaxació i la sensació de més concentració.

 • Riscos per a la salut:

  A llarg termini el tabac produeix faringitis i laringitis, dificultats respiratòries, tos i expectoracions, úlcera gàstrica, bronquitis i emfisema pulmonar, cardiopaties (infart de miocardi) i diversos càncers: de pulmó, boca, laringe, esòfag, ronyó i bufeta. A nivell psicològic genera una gran dependència i produeix ansietat i depressió derivades de la dificultat per deixar el consum.

HEROÏNA

 • Què és?:

  És un derivat sintètic de l'opi. És una droga depressora del sistema nerviós central, produeix una sensació d'analgèsia i sedació. Es presenta generalment en forma de pols blanca o marró. Es pot consumir injectada, esnifada o inhalant els vapors després d'escalfar-la.

 • Efectes del seu consum:

  Aquests són gairebé immediats, els efectes psicològics són descrits com una sensació d'eufòria, plaer i benestar general. Els primers consums solen generar nàusees i vòmits amb inhibició de la gana i certa necessitat d'ingerir aliments dolços. També produeix, per la seva analgèsia, una certa insensibilitat als processos dolorosos.

 • Riscos per a la salut:

  La inhibició de la gana produeix aprimament que pot cursar amb anèmia. A més produeix restrenyiment, càries, insomni, inhibició del desig sexual, pèrdua de la menstruació, infeccions diverses associades al lloc de consum i/o a l'estil de vida del consumidor. El risc de desenvolupar dependència és molt alt i la interrupció del consum genera l'aparició de la síndrome d'abstinència amb símptomes com llagrimeig, sudoració, ansietat, dolors musculars, febre, etc., a més de molta ansietat. En consumidors habituals apareixen trastorns de personalitat amb ansietat i depressió, alteracions de les funcions cognitives (problemes de memòria) i intel·lectuals.

BENZODIAZEPINES

 • Què és?:

  Són depressores del sistema nerviós central, s'utilitzen per reduir l'ansietat (ansiolítics) o bé per induir el son (hipnòtics). Algunes benzodiazepines també són usades per a l'epilèpsia o les contractures musculars.

 • Efectes del seu consum:

  Els seus efectes depenen del fàrmac i la dosi però en general produeixen somnolència, alterant les fases del son, relaxació muscular i/o disminució de l'ansietat.

 • Riscos per a la salut:

  Els seus efectes adversos són debilitat, cansament, vertigen i marejos, dificultat en la concentració, amnèsia anterògrada (incapacitat de consolidar els nous records), manca de coordinació motriu (p. ex.: atàxia), malsons, inquietud, irritabilitat, estats confusionals, visió borrosa, etc. També pot cursar amb quadres de hipomania, desinhibició i descontrol. En dosis molt elevades o en combinació amb altres substàncies depressores (p. ex.: alcohol) pot produir una reducció del ritme respiratori que pot induir un estat de coma i fins i tot la mort.

ALCOHOL

 • Què és?:

  És una droga depressora del sistema nerviós central. L'alcohol es divideix en begudes fermentades que són aquelles producte de la fermentació dels sucres com la cervesa, la sidra i el vi i que tenen una graduació d'entre 4 i 15º i les destil·lades que són una depuració de les fermentades i tenen una graduació de fins a 50º.

 • Efectes del seu consum:

  Els efectes de l'alcohol dependran de diversos factors: edat, pes, sexe, quantitat i rapidesa de la ingesta, ingestió simultània de menjar i combinació amb begudes carbòniques. A dosis baixes, l'alcohol és estimulant, produeix certa eufòria, desinhibició conductual i emocional, i inhibició dels centres cerebrals responsables de l'autocontrol. Encara que al principi tingui aquests efectes, ja s'ha dit que és una substància depressora i després d'aquesta primera etapa produeix somnolència i relaxació, dificultat per parlar i associar idees, i descoordinació motora (atàxia). A nivell més físic els efectes que produeix són la destrucció de cèl·lules hepàtiques, trastorns digestius, disminució del ritme cardiorespiratori i pèrdua de la massa neuronal.

  Uns dels factors dels quals depèn l'alcohol és la quantitat present a la sang (taxa d'alcoholèmia) que es mesura en grams per litre de sang:

  • 0.5 g/l: Eufòria i disminució de reflexos.
  • 1 g/l: Desinhibició i dificultats per parlar i coordinar moviments.
  • 1.5 g/l: Embriaguesa amb pèrdua de control de les facultats superiors.
  • 2 g/l: Descoordinació de la parla, de la marxa i visió doble.
  • 3 g/l: Estat d'apatia i somnolència.
  • 4 g/l: Coma.
  • 5 g/l: Mort per paràlisi dels centres respiratoris i vasomotor.
 • Riscos per a la salut:

  Així doncs, el consum continuat pot provocar trastorns digestius com gastritis, úlcera gastroduodenal i cirrosi hepàtica. De la mateixa manera també pot produir cardiopaties, impotència i trastorns neurològics. A nivell psicològic produeix canvis d'humor, insomni, suspicàcia, irritabilitat, paranoia, gelosia (compulsiva i injustificada) i psicosi alcohòliques. A més l'alcohol afavoreix la deshidratació ja que augmenta la producció d'orina.

GHB

 • Què és?:

  És un anestèsic depressor del sistema nerviós central que es presenta com un líquid incolor, de vegades tenyit, sense color i més aviat salat. El GHB és una pols blanca però habitualment es presenta dissolt en aigua.

 • Efectes del seu consum:

  Els efectes apareixen als deu o vint minuts i duren aproximadament unes dues hores, amb postefectes més suaus que es poden prolongar dues hores més. En petites dosis produeix una relaxació acompanyada d'un descens de l'ansietat i una moderada desinhibició. En dosis més elevades produeix una relaxació intensa o profunda amb somnolència, pèrdua de la coordinació i dificultats en la parla. Pot passar que la persona es quedi adormida durant unes 2 a 4 hores, tot i així hi ha qui experimenta eufòria i desinhibició. En quantitats molt elevades (superiors als 4 grams) sol produir somni profund, de manera que resultarà pràcticament impossible despertar la persona durant 3 o 4 hores.

 • Riscos per a la salut:

  Poden donar-se marejos, nàusees, vòmits, visió borrosa o doble, descoordinació i somnolència. De vegades també poden produir mals de cap, contractures musculars i més rarament, diarrea, amnèsies i convulsions. L'endemà es pot patir un lleu atordiment, marejos i mals de cap. La intoxicació per GHB produeix una pèrdua de consciència i alentiment de la respiració que pot derivar en una depressió respiratòria. Generalment la persona es recupera espontàniament al cap de 2 a 4 hores però, la situació es pot agreujar per barrejar el consum d'altres substàncies, sobretot les depressores. De vegades la sobredosificació produeix vòmits, cosa perillosíssima en algú que ha perdut el coneixement ja que hi ha un alt risc d'ofegament.

KETAMINA

 • Què és?:

  És un anestèsic dissociatiu que actualment s'utilitza en veterinària i en l'àmbit hospitalari (sobretot en països del tercer món). Es comercialitza principalment en forma de líquid injectable, al mercat il·legal es pot trobar també forma de pols o de comprimits.

 • Efectes del seu consum:

  Els efectes d'aquesta substància apareixen als deu o vint minuts del consum i duren unes dues hores. En dosis baixes aquesta substància al·lucinògena provoca manca de coordinació, visió borrosa i dificultat per concentrar-se. En dosis elevades pot provocar estats dissociatius, és a dir, sentir-se com fora del propi cos, com si es flotés; també produeix alteracions de la memòria i la percepció, deliris, al·lucinacions, desorientació, dificultat per moure’s, depressió respiratòria i una parada cardíaca. Els efectes augmenten si va acompanyada de consum d'alcohol o cànnabis.

 • Riscos per a la salut:

  Bàsicament les complicacions derivades del consum són de tipus psicològic, afectant la salut mental de la persona, es pot produir ansietat, depressió, paranoia, trastorns de memòria i concentració. El consum continuat pot produir greus problemes de visió i lesions cerebrals.

CANNABIS

 • Què és?:

  És una substància activa que s'obté de la planta cànnabis sativa. Les presentacions més consumides d'aquesta droga depressora del sistema nerviós central són la marihuana (fulles i tija assecades i triturades) i el haixix (resina premsada).

 • Efectes del seu consum:

  La relaxació, alteracions en la percepció i memòria, somnolència, sensació de lentitud, i descoordinació de moviments són els efectes principals d'aquesta substància. Dificulta l'exercici de funcions complexes com expressar-se amb claredat, dificultat per concentrar-se, processos d'aprenentatge i la memòria immediata. El consum d'aquesta substància provoca també riure fàcil, intensifica les sensacions i estimula la creativitat. Alguns tipus de cànnabis poden tenir efectes al·lucinògens. A nivell físic disminueix la pressió arterial, provoca taquicàrdia, sequedat de boca, suors i enrogiment i brillantor dels ulls, també augmenta la gana.

 • Riscos per a la salut:

  El consum de cànnabis pot incrementar el risc de patir problemes respiratoris i cardiovasculars i diverses formes de càncer. Com afecta l'atenció i la coordinació, fa que augmentin les possibilitats de patir un accident laboral o de trànsit. També afecta negativament a la memòria i la capacitat d'aprenentatge. En algunes persones pot provocar crisis d'ansietat i, en cas de tenir antecedents familiars o una predisposició individual pot desencadenar trastorns depressius, d'ansietat o psicòtics. En consumidors de dosis elevades, afecta a l'aparell respiratori amb tos crònica i bronquitis, empitjora els símptomes en persones amb problemes d'hipertensió o insuficiència cardíaca, altera les hormones responsables del sistema reproductor i de la maduració sexual i redueix l'efectivitat del sistema immunitari.

tornar a dalt

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad