Centres de Desintoxicació i Rehabilitació Addicció - Adolescents

Tractament, Factors de risc i protecció, Com detectar el consum.

tractaments addicció adolescents

L’organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’adolescencia com l’etapa que va entre els 11 i 19 anys, considerant dues fases, l’adolescència primerenca de 12 a 14 anys i la tarda dels 15 als 19 anys, tot i que aquestes franjes d’edats poden variar depenent de varis factors.

En aquesta etapa no hi ha consciència de risc, es rebutgen els missatges dels adults i es cedeix a la pressió de grup, per això la importància del context familiar és fonamental per al bon desenvolupament del jove.

Tractament

La importancia del context familiar en l’adolescencia fa que en drogodependències les terapies basades amb la familia mostrin la seva eficacia, per això mateix desde el centre Sinconsumir apostem per una terapia sistèmica tenin en compte l’indiviu, la familia, l’escola, els pares i l’ambit cultural, ja que tots aquestes sistemes poden tenir un impacte sobre l’ús de drogues durant l’adolescencia.

Paral•lelament es realitzen sessions individuals als pares, per tal d’examinar el seu estil de comunicació als fills i observar quins patrons d’interacció familiar influexen en el comportament de cada membre de la familia. A més a més també es realitzen tallers grupals familiars en els quals es tracten diversos temes, com l’autoestima, la resolució de confictes, les normes i límits, etc.

Finalment i per tal d’englobar les principals àrees que envolten l’adolescència, es realitza un detallat seguiment del desenvolupament tant acadèmic com escolar amb la col•laboració del tutor/a.

D’aquesta manera i tenint cura de tot l’entorn que envolta l’adolescent aconseguim una millora qualitativament més significativa sense focalitzar-nos única i exclusivament en l’individu.

Per què consumeixen drogues els adolescents?

Podriem dir que els adolescents consumeixen drogues per varis factors, com per exemple, entre d’altres, per experimentar i probar coses noves, per fer coses arriscades, per sentir-se més independent de l’adult i així pendre les seves propies decisions, per sentir els efectes de les droges, per sentir-se més integrats en el grup d’iguals, així com evadir-se dels problemes.

Factors de risc i protecció

Hi ha diversos factors de risc i de protecció que poden predisposar a consumir drogues a la adolescenia. Aquests es poden donar tant en la comunitat, el grup d'iguals, l'àmbit familiar, l'escola i individuals

Com detectar el consum?

Hi ha diversos indicis o proves com pèrdua de gana o fam compulsiva, utilització de col•liris, canvi d'amistats, etc. Tanmateix encara hi hagi alguns dels indicis que s'han citat no significa que hi hagi un consum, de manera que únicament podem estar segurs si el fill accepta i consum o si ho veiem nosaltres mateixos. Existeix també la possibilitat de realitzar controls d'orina, però sempre recomanem que el fill estigui al corrent de la seva utilització.

Què fer si el meu fill consumeix?

En primer lloc és molt important calmar-se i no dramatitzar ja que el fet que consumeixi no vol dir que tingui una dependència. En aquests moments cal buscar solucions, com ajudar analitzar els motius pel quals consumeix, buscar activitats alternatives, i sobretot buscar orientació i ajuda de professionals especialitzats en drogodependències per poder realitzar una avaluació del cas i planificar una intervenció.

La importancia de la comunicació familiar i l’estil educatiu

En el context familiar és molt important l'estil educatiu i com ens comuniquem amb els nostres fills.

Un estil educatiu autoritari, permissiu o sobreprotector pot ser especialment negatiu, pel que és recomanable utilitzar un estil assertiu, que es caracteritza per un afecte positiu i un control adequat.

En referència a la comunicació hem d'estar preparats per escoltar coses que potser no ens agraden i que els nostres fills expressin totes les seves inquietuds, opinions i sentiments sense que tinguem por a la reacció dels seus pares.

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad