Tractament Addicció Adults

Tractament, Com afecta a la familia i/o la parella?

tractaments addicció adults

Quan una persona acut a un centre de drogodependències se li ha de realitzar una precisa avaluació tan del seu estat de salut físic i psicològic com d’aspectes educatius i socials per tal de planificar l' estratègia terapèutica més adequada. Com a resultant de la mateixa exploració es valora la necessitat d’ingrés en el Centre per a la desintoxicació

Abandonar el consum momentàniament és fàcil, però mantenir-se sense consumir és el compromís. L'addicció és una malaltia crònica, per aquesta raó és indispensable realitzar un tractament en un centre especialitzat, en el qual hi hagi un equip multidisciplinar que t'acompanyi i et guiï en tot el procés.

Programa lliure de drogues

Al centre Sinconsumir seguim un programa lliure de drogues, on la persona és el centre del tractament i on el nostre principal objectiu és la recuperació total del pacient, tenint em compte que el tractament en drogodependències és un tractament multicomponent, ja que actuen diversos professionals fent ús de diferents tècniques i instruments.
Així doncs hi haurà un tractament mèdic i/o psiquiàtric amb teràpia farmacològica, si es precisa, tractament psicològic individual, familiar, de parella i grupal des d’una orientació cognitiu conductual.

Les teràpies grupals en pacients addictes estan dirigides per un terapeuta i/o psicòleg, els quals tenen la funció de facilitar la comunicació entre els pacients. Les sessions grupals cobren una important rellevància en el procés de desintoxicació i deshabituació, ja que es centren en pal·liar el síndrome d’ abstinència, la prevenció de recaigudes, el control d’impulsos i la identificació de situacions de risc.
D’altra banda, s’ha de tenir en compte l’efecte mirall que es crea en aquest espais terapèutics buscant la identificació entre els mateixos pacients.

El tractament psicològic individual es realitza segons les característiques i necessitats del pacient utilitzant diverses tècniques:

 • Entrenament en habilitats socials.
 • Prevenció de recaigudes.
 • Entrenament en maneig de l'estrès.
 • Entrenament en relaxació.
 • Entrenament en habilitats d'afrontament.
 • Entrenament en assertivitat.
 • Entrenament en habilitats de comunicació.
 • Entrenament en maneig de la ira.

Com afecta a la familia i/o parella?

Des del nostre programa de tractament definim la família com la o les persones que conviuen amb l'addicte. Entenem la gran dificultat que pot comportar aquesta situació, ja que en moltes ocasions els familiars eludeixen seus sentiments dolorosos al centrar-se en l'addicte, o simplement el seu estat d'ànim i conducta depèn de com es trobi el pacient, per això oferim un suport personalitzat als familiars amb intervencions individuals i teràpies grupals amb altres familiars, perquè així tinguin també el seu propi espai i se'ls proporcionin les eines adequades.

Fases del tractament: Desintoxicació - Deshabituació - Rehabilitació - Reinserció

El tractament s’estructura en quatre etapes:

 • Desintoxicació:

  L'objectiu principal d'aquesta etapa és el cessament del consum amb la finalitat d'eliminar la substància de l'organisme. En interrompre el consum sorgeix la síndrome d'abstinència amb la qual cosa, en aquesta etapa es pot fer ús de medicació (sempre prescrita per un professional) si és necessari, per tal de pal·liar la simptomatologia d'aquesta síndrome. A més, en aquesta primera etapa es comença a fer canvis comportamentals importants per part de la persona consumidora.

 • Deshabituació:

  En aquesta segona fase, el gran objectiu és la reeducació de la persona, és a dir, durant l'addicció, els hàbits i actituds de la persona que consumeix són alterats. En aquesta fase, es treballa el procés d'identificació i substitució d'això hàbits i actituds per altres més adequats que milloren la qualitat de vida de la persona i que afavoreixin la seva integració en la societat. En definitiva, es pretén que la persona adopti un estil de vida saludable. Altres objectius d'aquesta fase són la consolidació de l'abstinència, aprendre a identificar els factors desencadenants del consum i les situacions de risc, adquirir estratègies per evitar situacions de recaiguda, adquirir habilitats socials i de comunicació, entrenar-se en tècniques de solució de problemes i presa de decisions, fomentar l'autonomia, reduir l'ansietat i impulsivitat millorant l'autocontrol, etc.

 • Rehabilitació:

  En aquesta etapa es segueixen treballant els objectius de la fase anterior i es centra en l'adquisició, millora i / o recuperació de les habilitats perdudes o no desenvolupades pel consumidor. Es revaluen els objectius de la persona i es treballa en la confecció d'un projecte de reinserció que sigui realista i adaptat a les possibilitats personals. També es treballa la reestructuració de la vida de la persona recuperant vincles familiars i socials i teixint altres nous. En aquesta etapa també se li dóna molta importància a la prevenció de les recaigudes, l'anàlisi de les situacions de risc i el control de les mateixes per tal d'evitar el consum.

 • Reinserció:

  Aquesta és l'última etapa del tractament i es treballa la reinserció de la persona en la societat. L'objectiu d'aquesta fase i objectiu final de tot el procés és la consecució d'aquesta reinserció de la persona en el seu entorn i el desenvolupament normalitzat de la seva vida. Aquí s'avalua, entre altres aspectes, la consolidació d'estratègies i respostes adequades davant les situacions de risc.

 

Estadis de canvi d’un addicte

L'abandonament de la conducta addictiva requereix un canvi en la persona consumidora i aquest implica tot un procés que està determinat per una sèrie d'etapes. Les sis etapes que es donen en el procés de canvi de conducta segons Prochaska i Di Clemente són:

 • Precontemplatiu:

  Els subjectes no veuen que tinguin un problema d'addicció i per tant no pensen sobre la possibilitat de canvi. Hi ha molta resistència respecte al canvi i es mostren molt defensius davant les pressions externes per canviar.

 • Contemplatiu:

  La persona sap, és conscient que hi ha un problema i s'està plantejant seriosament resoldre, és a dir, vol canviar però encara no ho veu del tot clar, no hi ha un compromís per al canvi.

 • Preparació per a l'acció:

  En aquesta etapa, la persona comença a realitzar petits canvis. Els subjectes tenen intenció de prendre accions en un futur molt proper i han començat a fer algunes accions sense èxit per al canvi.

 • Acció:

  Aquí els subjectes es proposen definitivament el canvi, s'involucren activament en el canvi. Les persones en aquesta etapa modifiquen la seva conducta, experiències o ambient amb l'objectiu de superar les seves dificultats i / o problemes. En aquesta etapa és on hi ha major risc de recaiguda a causa de la dificultat de començar activament el canvi.

 • Manteniment:

  És una etapa de canvi continuat en la qual les persones segueixen treballant per consolidar les modificacions obtingudes en l'anterior fase i també per prevenir les recaigudes. Els elements centrals d'aquesta etapa són l'estabilització del canvi realitzat i l'evitació de les recaigudes.

 • Recaiguda:

  La persona torna a consumir. Sobre això ens agradaria aclarir que, el fet que estigui inclosa en el procés de canvi, no vol dir que hagi de passar, i en el cas que es produeixi s'aprofita l'ocasió per revaluar i analitzar els fets, tant per part del pacient com per part del seu psicoterapeuta.

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad