Tractaments Addicció

Què és l'addicció?, Trastorns, Dependència .

Què és l'addicció?

addicció alcohol

L'addicció és un trastorn psiquiàtric causat per la interacció d'un individu amb una substància. Aquesta es caracteritza per una modificació del comportament a causa de la compulsió irreprimible per consumir la substància i realitzar l'activitat de forma contínua o periòdica, per tal d’experimentar els efectes i alleujar el malestar produït per la privació, és a dir, la síndrome d'abstinència.

 

Trastorns per consum de substàncies segons el DSM-IV

Abús: L'abús d'una substància és el camí per arribar a una dependència de la mateixa. L’ abús es podria definir com un ús nociu o perjudicial o, dit d'una altra manera, hi ha abús d'una droga quan els seus efectes negatius són superiors als positius.

Segons el DSM-IV hi ha dos criteris per diagnosticar l'abús. En primer lloc, els símptomes no han complert mai els criteris per al diagnòstic de la dependència de la substància. En segon lloc, hi ha un patró desadaptatiu de consum de substàncies que comporta un deteriorament o malestar clínicament significatius, expressat per un consum recurrent de la substància que comporta l’incompliment de les obligacions quotidianes o bé, tenir problemes legals repetits relacionats amb la substància (p. ex.: conduir ebri) o, consumir recurrentment en situacions en les que fer-ho és físicament perillós (p. ex.: la conducció d'un vehicle) o bé, consumir de manera continuada tot i tenir problemes socials o interpersonals continus causats o exacerbats pels efectes de la droga. Es poden donar totes les situacions però només cal que es produeixi una d'elles durant un període de dotze mesos per al diagnòstic.

Dependència:

Patró desadaptatiu de consum de la substància que comporta un deteriorament o malestar clínicament significatius, expressat per tres o més dels ítems següents en algun moment d'un període continuat de dotze mesos:

  • Tolerància: La necessitat de quantitats creixents de la substància per aconseguir el mateix efecte.
  • Abstinència: Presentar la síndrome d'abstinència o retirada amb la interrupció del consum. A part de caracteritzar-se per un conjunt de símptomes i signes oposats als que es presenten en la intoxicació aguda, es troba determinada, pel nivell d'adaptació entre l'organisme i la droga, per l'aprenentatge previ i les expectatives existents.
  • Hi ha una pèrdua del control: La substància es pren en quantitats, freqüència o períodes més llargs del previst o pretès.
  • Hi ha un desig persistent i/o esforços ineficaços de controlar o interrompre el consum.
  • S'empra molt de temps en l'obtenció, consum i recuperació dels efectes de la substància.
  • Hi ha una reducció important de les activitats socials i laborals a causa del consum. Es continua el consum tot i tenir consciència de problemes psicològics i/o físics persistents que semblen causats o exacerbats pel consum de la substància.

Addiccions-Barcelona - Passeig de la Gleva, 24, 08392 - Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
935 166 409 - Aviso Legal y Privacidad